Locatie Kanis Kamerik

Opdrachtgever Timpaan

Ontwerp 2010-2012

Oplevering nnb

Op de locatie van het voormalig verzorgingstehuis ‘Huize Miland’ is het voornemen ontstaan woningbouw te realiseren. De voormalige aanleunwoningen zullen worden getransformeerd tot starterswoningen. De door sloop van de overige bebouwing vrijgekomen grond zal worden bebouwd met zeven vrijstaande woningen.

De starterswoningen zullen worden ontwikkeld door woningbouwvereniging SWW namens woningbouwstichting Kamerik. De zeven vrijstaande woningen zullen worden ontwikkeld door Timpaan.

Voor het stedenbouwkundig plan en het groenontwerp is stedenbouwkundig buro Vlug en Partners in de hand genomen. De belangrijkste doelstelling bij de opzet en inrichting van het nieuwe wijkje is dat het goed aansluit bij het karakter van Kanis en de landelijke omgeving. Het uitgangspunt hierbij is dat het wijkje een erfachtige uitstraling moet krijgen.

Ook bij de architectuur is het van belang zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het karakter van de landelijke omgeving. Naast aansluiten op de omgeving is door Timpaan nog een andere doelstelling geformuleerd. De zeven woningen zullen worden gebouwd volgens de principes van ‘slim bouwen’ waarbij constructie, installaties, schil en afbouw zo veel mogelijk worden gescheiden. Dit zorgt voor een grote keuzevrijheid voor de indeling en een goede aanpasbaarheid in de toekomst.