Locatie Amsterdam Sloterdijk

Opdrachtgever Building4you

Ontwerp 2017-2018

Oplevering 2020

Als onderdeel van de ontwikkelstrategie Haven-Stad in Amsterdam transformeert het gebied rondom station Sloterdijk in hoog tempo van kantorenlocatie naar gemengd werk- en woongebied. Voor het N-kavel op de hoek Radarweg en Arlandaweg is Engel Architecten door zelfbouwgroep Lab4you gevraagd een woongebouw te ontwerpen. Het woongebouw bestaat uit circa tweeëntwintig appartementen boven een commerciële plint, twee woon-werkwoningen en een vijftal herenhuizen. De verschijningsvorm van het gebouw is het resultaat van individuele keuzes van de verschillende leden uit de zelfbouwgroep.

De transformatie van Haven-Stad gebeurt fasegewijs. Op Sloterdijk is deze al begonnen. Het N-kavel vervult hierbij een belangrijke rol. Op het kavel worden een viertal woonblokken gerealiseerd waarvan twee blokken beschikbaar zijn gesteld voor bouwgroepen binnen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Voor blok 4 heeft Engel Architecten van de bouwgroep de opdracht gekregen een gevarieerd woongebouw met diverse functies te ontwerpen. Het gebouw is opgebouwd uit circa tweeëntwintig appartementen boven een commerciële plint, twee woonwerk-woningen en een vijftal herenhuizen. Deze functies zorgen voor levendigheid in dit nu nog monofunctionele deel van de stad. Om dit gevoel van levendigheid te versterken is er voor gekozen de bouwgroepleden niet alleen mee te laten denken over de indeling van het gebouw en de individuele woningen maar ook invloed uit te laten oefenen op de uitstraling van het gebouw.

Voor de appartement hebben de leden naast de keuze voor indeling ook de mogelijkheid de maat van het balkon te bepalen. Deze kunnen variëren in diepte maar ook in breedte en hoogte. Het resultaat is een stapeling van doosjes met verschillende maten, al naar gelang de keuzes van de leden.

Voor de herenhuizen is eenzelfde strategie gehanteerd. Elk lid heeft de mogelijkheid om binnen een kader individuele keuzes te maken voor de plaatsing en hoeveelheid van de gevelopeningen en de te gebruiken materialen. Op deze wijze ontstaat er een gevarieerd beeld dat een tegenwicht biedt aan de veelal gelijkvormige uitstraling van de kantoorgebouwen in de omgeving.

Het voorlopig ontwerp is inmiddels goedgekeurd door de supervisor. Naar verwachting zal de aanvraag omgevingsvergunning eerste kwartaal 2018 worden ingediend. De start bouw staat gepland voor eerste helft 2019.

beeld: 3D Studio Prins