Amsterdam

Woongebouw Sloterdijk, Amsterdam

appartementen woongebouw amsterdam sloterdijk

locatie

Amsterdam Sloterdijk

opdrachtgever

Building4you

ontwerp

2017-2018

oplevering

2021

fotografie

3D Studio Prins

Invloed

Levendigheid in een monofunctioneel deel van de stad

Als onderdeel van de ontwikkelstrategie Haven-Stad in Amsterdam transformeert het gebied rondom station Sloterdijk in hoog tempo van kantorenlocatie naar gemengd werk- en woongebied. Voor het N-kavel op de hoek Radarweg en Arlandaweg is Engel Architecten door zelfbouwgroep Lab4you gevraagd een woongebouw te ontwerpen.

Engel Architecten heeft de opdracht gekregen een gevarieerd woongebouw met diverse functies te ontwerpen. Het gebouw is opgebouwd uit circa tweeëntwintig appartementen boven een commerciële plint, twee woonwerk-woningen en een vijftal herenhuizen. Deze functies zorgen voor levendigheid in dit nu nog monofunctionele deel van de stad. Om dit gevoel van levendigheid te versterken is er voor gekozen de bouwgroepleden niet alleen mee te laten denken over de indeling van het gebouw en de individuele woningen maar ook invloed uit te laten oefenen op de uitstraling van het gebouw.

herenhuizen woongebouw amsterdam sloterdijk
Diversiteit

Tegenwicht bieden aan de gelijkvormige uitstraling van de gebouwen in de omgeving

Voor de appartement hebben de leden naast de keuze voor indeling ook de mogelijkheid de maat van het balkon te bepalen. Deze kunnen variëren in diepte maar ook in breedte en hoogte. Het resultaat is een stapeling van doosjes met verschillende maten, al naar gelang de keuzes van de leden.

Voor de herenhuizen is eenzelfde strategie gehanteerd. Elk lid heeft de mogelijkheid om binnen een kader individuele keuzes te maken voor de plaatsing en hoeveelheid van de gevelopeningen en de te gebruiken materialen. Op deze wijze ontstaat er een gevarieerd beeld dat een tegenwicht biedt aan de veelal gelijkvormige uitstraling van de kantoorgebouwen in de omgeving.

interieur herenhuizen woongebouw sloterdijk

Heeft u een project dat u met Engel Architecten wilt bespreken?

We nodigen u graag uit in onze studio om vrijblijvend kennis te maken. Tijdens dit oriënterende kennismakingsgesprek geven we u inzicht in het ontwerpproces, het bouwtraject, de bouwkosten en vertellen we meer over ons architectenbureau.

Neem contact op