Is een architect een beschermde titel?

loopbrug met lichtstraat moderne villa

De titel ‘architect’ is in Nederland beschermd door de Wet op de architectentitel. Architecten zijn geregistreerd in het Architectenregister, waar zo’n 13.500 architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten staan ingeschreven. Zo onderscheiden architecten zich als gekwalificeerde beroepsbeoefenaar. Hoe die wet precies in elkaar steekt en welke meerwaarde een registratie heeft, leggen wij nu uit.

Wet op de architectentitel (WAT)

De Wet op de architectentitel trad op 1 oktober 1988 in werking. Door de instelling van een architectenregister werd een systeem van titelbescherming geregeld. Op 1 januari 2011 trad een Wijzigingswet in werking, waarmee de titelbescherming werd geactualiseerd en aangevuld.

Systeem van titelbescherming

Wat houdt een systeem van titelbescherming in? Simpel gezegd betekent dit dat inschrijving in het architectenregister noodzakelijk is om de titel te mogen voeren – en dan wel als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect. Aan deze inschrijving zijn weer eisen gesteld voor de opleiding en het beroep. Het voeren van de titel ‘architect’, ‘stedenbouwkundige’, ‘tuinarchitect’, ‘landschapsarchitect’ en ‘interieurarchitect’ is dus wettelijk beschermd. Alleen ingeschrevenen bij het Architectenbureau mogen deze titel dus voeren. Dat geld ook voor afkortingen van of woordsamenstellingen met deze titels.

Een belangrijke partij in dit verhaal is het Bureau Architectenregister. Deze organisatie versterkt verklaringen over de kwalificaties van de inschrijvingen, wanneer hierom wordt gevraagd. Ook is Bureau Architectenregister bevoegd (door de wet) om in rechte te vorderen wanneer de titel onrechtmatig wordt gebruikt. Deze bevoegdheid is ook toegekend aan alle ingeschrevenen, de beroepsorganisaties en aan belangenorganisaties van eindgebruikers van de geleverde goederen/diensten van de ingeschreven.

De meerwaarde van een inschrijving

De Wet op de architectentitel zorgt voor kwaliteitsborging en gaat over de opleiding en werkervaring. De wet waarborgt dat vormgevers van onze leefomgeving aan een erkende instelling zijn opgeleid én over voldoende beroepservaring beschikken.

Wat is hiervan de functie? Als u opdrachtgever een ontwerper inschakelt die in het architectenregister staat ingeschreven, mag u ervan uit gaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht naar behoren uit te voeren. Zo worden opdrachtgevers en consumenten door deze wet beschermd.