Wat zijn de kosten van een architect?

Moderne keuken Amsterdam in moderne villa

De kosten van een architect kunnen sterk uiteenlopen. Als we een getal moeten noemen, zou het zo’n 6-12% van de bouwkosten zijn. Om de kostenberekening wat inzichtelijker en begrijpelijker te maken, zetten wij hier de verschillende soorten tarieven van architecten en de verschillende soorten kosten op een rijtje.

 

Soorten tarieven: vast tarief, indicatie of op regiebasis

Bij Engel Architecten maken wij gebruik van een geavanceerd rekenmodel, zodat onze klanten én wij meer zekerheid en duidelijkheid hebben. In de architectuurwereld is zo’n rekenmodel uniek. Over het algemeen zijn drie soorten tarieven van toepassing:

Vaste prijs: de architect werkt op basis van een vooraf afgesproken prijs voor het hele werk

Indicatie: de architect werkt op basis van een vooraf gemaakte indicatie. Zodra er een budgetoverschrijding van meer dan 10% is, worden deze uren in rekening gebracht

Regiebasis: de architect voert een urenregistratie en declareert de gewerkte uren op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief

 

Verschillende soorten kosten: ontwerp, uitwerking en bouwbegeleiding

De ontwerpkosten beslaan ongeveer 45%-50% van het honorarium. Deze kosten zijn weer onderverdeeld op 3 manieren:

Schetsontwerp: (10%) omvat een eerste studie naar de mogelijkheden.

Voorlopig ontwerp: (15-20%) is de verdere uitwerking van het schetsontwerp in de computer.

Definitief ontwerp: (20%) gaat over de afronding van het voorlopige ontwerp en aanvraag voor de omgevingsvergunning.

De kosten voor het verzorgen van de uitwerking beslaan zo’n 45%-50% van het honorarium. Deze kosten bestaan uit twee soorten ontwerpen. Lees in deze blog meer over het verschil in de bouwtekeningen.

Technisch ontwerp: (25-30%) houdt het opstellen van een contract tussen de aannemer en de opdrachtgever in. De onderdelen op deze bouwtekening worden weer verder uitgewerkt, zodat er een goede prijs kan worden gemaakt. Ontstaat er tijdens de bouw onverhoopt onenigheid? Dan wordt er gekeken naar de bestektekeningen

Uitvoeringsgereed ontwerp: (20%) alle informatie die nodig is om te starten met de bouw moet op de tekeningen staan. Denk aan de afmetingen van de kozijnen, hoeveelheid bakstenen voor de gevel en de soorten aansluitingen van de fundering, vloeren en kozijnen.

De kosten voor het voeren van de bouwbegeleiding (10%) beslaan zo’n 10% van het honorarium, op basis van esthetische begeleiding. De architect voert in deze fase geen directie, maar is wel aanwezig op de bouw.

Benieuwd wat de kosten voor de architect zijn voor jouw project? Verkrijg inzicht in jouw bouwproces door een vrijblijvende kennismaking. Je bent van harte welkom op ons kantoor in Hilversum. Lees meer over het kennismakingsgesprek en plan jouw gesprek direct in.

 

Photo: The Art of Living magazine, Jaro van Meerten