Heb je een architect nodig bij een verbouwing?

Moderne keuken

Het is verstandig om een architect in de arm te nemen bij zowel nieuwbouw als verbouw. In onze andere post leggen wij per fase uit waarom het handig kan zijn om met een architect in zee te gaan.

In het geval van een verbouwing is het vooral prettig dat de architect kan vertellen wat wel en niet mogelijk is. Denk hierbij aan lokale regels (bestemmingsplannen), landelijke regels ten aanzien van bouwen (bouwbesluit), regels ten aanzien van privacy (burenrecht), of het huis een monumentenstatus heeft en wat de mogelijke consequenties hiervan zijn. Om het wat duidelijker en gemakkelijker te maken, onderscheiden wij 6 onderdelen van het architectuurproject waarbij het handig is dat je met een architect werkt.

 

Efficiëntie in de ontwerp- en inventarisatiefase

De eerste stap van een verbouwing bestaat uit een inventarisatie van de huidige situatie. Ook bestaat de ontwerp- en inventarisatiefase uit het in kaart brengen van de wensen van de bewoners. Wat ontbreekt er en waar liggen de verbeterpunten? Zonder architect kan het uitdagend zijn om deze situatie, wensen en behoeften in kaart te brengen en te vertalen in een ontwerp. Een architect biedt expertise en duidelijkheid, wat zorgt voor een efficiënter en duidelijker ontwerpproces.

 

Kennis over lokale regels en bestemmingsplannen

Iedere gemeente is verplicht om bestemmingsplannen op te stellen. Hierin staat wat er wel en niet gebouwd mag worden op de kavel en of hier een vergunning voor nodig is. Denk aan garages, uitbouwen of dakkappellen. Vaak is het nodig om een vergunning aan te vragen voor een uitbouw of verbouwing. Vervolgens toetst de gemeente of de plannen voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. De regels hiervoor zijn niet altijd duidelijk en inzichtelijk. Het raadplegen van een architect biedt hier de oplossing.

 

Inzicht in landelijke regels en bouwbesluit

De overheid heeft regels opgesteld waar zowel nieuwbouw- als verbouwprojecten aan moeten voldoen. Deze regels zijn omschreven in het bouwbesluit. Denk aan regels over de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Ieder bouwproject dient aan deze regels te voldoen. Het maakt hierbij niet uit of er een vergunning nodig is voor dit project. Een architect kan advies geven over de regels in het bouwbesluit, zodat je weet waar je aan toe bent.

 

Verstand van monumenten of beschermd dorps-/stadsgezicht

Sommige wijken en gebouwen in Nederland hebben een beschermde status, wat inhoudt dat iets niet zomaar veranderd mag worden. Dit is vastgelegd in de Nederlandse Monumentenwet. Wat veel mensen niet weten is dat een wijk of stad de status van een beschermd dorps- of stadsgezicht kan hebben. Dat betekent dat wijzigingen vaak vergunning plichtig zijn en worden getoetst door de gemeente of het rijk.

Een verbouwing van een monument of een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht brengt dus extra zorg met zich mee. Een architect kan je adviseren bij het restaureren, renoveren of verbouwen van zo’n gebouw.

 

Sneller verkrijgen van (belangrijke!) archieftekeningen

Van de meeste gebouwen in Nederland zijn ooit tekeningen gemaakt. Vaak beheert de gemeente deze archieftekeningen en kan je deze online opvragen bij de gemeente. Echter zijn de tekeningen soms alleen op papier beschikbaar. Voorafgaand aan de start van een verbouwing is het handig om te beschikken over deze archieftekeningen. Een architect kan helpen bij het opvragen van deze tekeningen.

 

Betere voorspelbaarheid van budget- en bouwkosten

De bouwkosten van een verbouwing zijn altijd lastig in te schatten. Het is moeilijk te voorspellen wat er allemaal op je pad komt wanneer je begint met de verbouwing. Deze voorspelbaarheid is wel belangrijk, omdat het budget zo veel mogelijk overeen moet komen met de te verwachten bouwkosten.

Hier komt een architect goed van pas. Een architect redeneert namelijk vanuit jarenlange ervaring en kan hierdoor meer realistische voorspellingen van de bouwkosten maken. Ook adviseert een architect bij het opstellen van het budget en andere zaken om het project prettiger te laten verlopen, zoals de hoogte van de post voor onvoorziene kosten. Op deze pagina lees je meer over de kosten voor het bouwen van een huis.

We helpen je graag een goede keuze te maken; meer over het kennismakingsgesprek.

Photo: The Art of Living magazine, Jaro van Meerten