Waar moet een architect rekening mee houden?

vide met zwevende trap in modern interieur in moderne villa

Het ontwerpen, uitwerken en bouwen van een huis of ander gebouw is een complexe opdracht. Bij deze processen dient een architect rekening te houden met diverse aspecten. Deze zetten wij per fase op een rijtje.

 

Aandachtspunten tijdens de ontwerpfase

Bij het ontwerpen van een woonhuis houdt de architect ten eerste rekening met de regelgeving in bestemmingsplannen. Zoals we in een andere blog over verbouwingen uitlegden, heeft een architect kennis over lokale regels en bestemmingsplannen. In de bestemmingsplannen staan de regels over wat er gebouwd mag worden op een kavel en welke vergunningen hier eventueel voor nodig zijn.

Daarnaast kijkt de architect goed naar de wensen en de eisen van een opdrachtgever, inclusief het budget en de bouwkosten. Het ontwerp moet dus in de eerste instantie voldoen aan de regels in de bestemmingsplannen, maar daarna is het vooral belangrijk dat de opdrachtgever er tevreden mee is. Door een goede inventarisatie en persoonlijke aandacht zorgt een goede architect hiervoor. Lees hier meer over wat je kan verwachten van een goede architect.

Tot slot houdt een architect in de ontwerpfase rekening met de inpassing in de omgeving. Het nieuwe gebouw wordt ontworpen met respect voor de natuur in het achterhoofd. Zo wordt er gekeken naar de bestaande beplanting en de bomen, zodat er zo weinig mogelijk bomen gekapt moeten worden – het liefst natuurlijk geen één. Ook wordt er aandacht besteed aan hoogteverschillen in het terrein, zodat het ontwerp goed aansluit bij natuurlijke hoogteverschillen. Daarnaast wordt er naar de fysieke omgeving van het gebouw gekeken. Past het ontwerp goed bij de reeds bestaande bebouwing of voelt het niet goed? Projecten die hier een voorbeeld aan geven zijn het moderne woonhuis Hoge dennen en Villa Kerckebosch in Zeist

 

Aandachtspunten tijdens de uitwerkingsfase

Tijdens de uitwerkingsfase wordt er met soortgelijke aspecten rekening gehouden, maar toch op een andere manier. In de eerste plaats wordt er weer gekeken naar de regels, dit keer over de regelgeving in bouwbesluit. Dit omvat de landelijke regels ten aanzien van het bouwen, bijvoorbeeld over de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Lees in onze eerdere post over het inzicht in landelijke regels en bouwbesluit waar een goede architect over beschikt.

Ook wordt hier weer gekeken naar de wensen van de opdrachtgever en de bouwkosten die hierbij horen. Wij vinden het belangrijk dat het ontwerp en de uitwerking volledig aansluiten bij de wensen en de behoeften van onze opdrachtgevers. Op deze pagina lees je meer over onze aanpak.

Niet onbelangrijk in de uitwerkingsfase: de technische uitvoerbaarheid. Met een scala aan kennis over en ervaring in de toepassing van bouwmethodieken en materialen weet een goede architect precies hoe een ontwerptechnisch goed in elkaar zit. Denk aan kennis over materialen als steen, hout, beton en glas en de toepassingen hiervan. Een goede architect weet exact in welke volgorde waarin verschillende onderdelen van een gebouw aangebracht worden en hoe verschillende bouwonderdelen op elkaar aangesloten moeten zijn om een technisch goed gebouw te krijgen door rekening te houden met isolatie, afvoering van water, funderingen en de kozijnen in wanden. Dit technisch inzicht is één van de redenen waarom het handig kan zijn om met een architect in zee te gaan.

 

Aandachtspunten tijdens de bouwfase

In de laatste fase komt alles samen. Hierin is het van belang dat de voorschriften van de overheid en leveranciers worden nageleefd. Denk hierbij aan de voorschriften in het bouwbesluit met hierin de landelijke regels voor het bouwen van gebouwen. Maar het gaat verder. Ook de leverancier van een open haard heeft voorwaarden opgesteld over hoe een haard geplaatst dient te worden en de kozijnleverancier heeft soortgelijke voorwaarden over hoe breed een draaiend raam bijvoorbeeld maximaal mag zijn. Hier houdt een architect rekening mee.

Ook is het tijdens de bouwfase van belang dat de planning wordt nageleefd. Vertraging in de bouwfase kan namelijk financiële gevolgen hebben en de rest van het proces verder vertragen. Een architect houdt hier toezicht op en houdt hier ook rekening mee tijdens alle fases van het architectuurproject.