252010mrt
Beverwijk

Beverwijk

Recent is het bedrijfsverzamelcomplex in Beverwijk opgeleverd. De drie gebouwen vormen een sterk ensemble waarbij in hoge mate aansluiting is gezocht bij de omgeving. Hoogstwaarschijnlijk zal in de loop van dit jaar worden gestart met de bouw van het vierde en laatste gebouw.